Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura5

Ureditev širšega območja Špice

Dragoceni konec mesta s čudovitim razgledom oblikujemo v prostor, ki bo služil kar največ različnim javnim programom.
Robno zazidavo ob Prulski aleji, ki naj bi se iztekala v pešaški in kolesarski most proti območju Ižanske ceste, večnamenski pavilion z restavracijo, večnamensko galerijo in info centrom. Od tu se kaskadno spušča ploščad, delno tlakovana, zvečine pa zatravljena in sporadično zasajena z višjim rastlinjem, velik prostor za razstave na odprtem, lahko pa kar avditorij za večje poletne predstave tako na obrežju, kot na veliki vodni površini.
Vzhodni del Špice sledi današnjo ureditev s klančino, vzporedno z Gruberjevim kanalom. Ob obrežju se nadaljuje začeti profil, ki ga opremimo s pristani. Tu se umesti tudi predvidena že projektirana brv.
Zahodna stran Špice je urejena v enakomernem padcu.

 

Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura11
Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura12Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura10 Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura9Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura3Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura2Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura13X:Baza24TEKOCI PROJEKTISpica�1_PREDSTAVITEVTRAJEKT_ARHITEKTX:Baza24ATELIERIDINTERNET STRANIINTERNET STRANI_priprava grX:Baza24TEKOCI PROJEKTISpica�1_PREDSTAVITEVTRAJEKT_ARHITEKT
Na vrh!