Kompleks Mladika

Projekt predstavlja poizkus, kako spomeniško pomembnima zgradbama, ki sta služili šolskemu programu, spremeniti namembnost za tako specifično dejavnost, kot je funkcionalni in reprezentančni objekt zunanjega ministrstva neke države, ob tem pa kolikor mogoče zadržati izgled in berljivo originalno notranjo strukturo.

Kompleks zajema dve obstoječi zgradbi, ki sta s posegom tudi nosilno in protipotresno prilagojeni veljavnim predpisom ter novo inkorporirano dvonivojsko podzemno parkirišče.

 

 

 

 

MLADIKA (2)MLADIKA (5)MLADIKA (7)MLADIKA (6)MLADIKA (4)

MLADIKA (9)MLADIKA (11)

MLADIKA (1)MLADIKA (12)

Na vrh!