Biološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Zgradba predstavlja nadaljevanje niza zgradb Biološkega središča v Ljubljani. Z zgradbo predvidenega novega Prirodoslovnega muzeja naj bi tvorila osno zasnovo aleje, ki se odcepi od Večne poti  in vodi do  vhoda v novi Botanični vrt, od koder opredeljuje tudi njegovo osnovno os.

Pri zgradbi Fakultete za biologijo osrednje cilindrično telo z vsemi skupnimi prostori sledi amfiteatralno razmeščenim predavalnicam okrog osrednje avle, katere prostor se razvija skozi vse tri etaže.

Stranska trakta , oblikovana racionalno,  sta namenjena individualnemu laboratorijskemu delu in kabinetom predavateljev.

 

Vhodni objekt v novi botanični vrt opredeljuje steklena lopa, namenjena postankom za uvodno razlago večjim skupinam obiskovalcev. Po osnovnem projektu je bilo južno krilo namenjeno upravi vrta in eksperimentalnim rastlinjakom, severno pa prostorom delavcev v vrtu in mehanizaciji.

04a0101a_cb02a0505b0305a060809tloris1011

 

Na vrh!