Brv in kolesarska pot – Irča vas

Umestitev novega mostu v razmeroma nedotaknjeno krajino vedno povzroči nova razmerja, napetosti in poti v prostoru. Nova brv za pešce in kolesarje v Irči vasi je predvidena na okljuku reke Krke, kjer smo želeli z elegantno konstrukcijo v tradicionalnem materialu in obliki značilnih lesenih mostov na Krki izpostaviti slikovitost prostora. Tanko, dolgo lebdečo brv z ročicami visoko nad gladino reke z brega objameta konzolna betonska nosilca, simbolni prehod s trdnih tal v zračni prostor nad Krko.

Vse to smo želeli izraziti v sodobnejši leseni konstrukciji – lepljeni nosilci – , ki jih nosijo prav tako lepljene lesene opore, sidrane na betonske osnove. Zasnova naj vendarle nosi pečat sedanjega časa: vrsta daljših nosilcev s previsnimi poljiv nosi krajše, prostoležeče. Tako bodo povesi občutno manjši.

V projektu prikazujemo povsem leseno izvedbo. Brv z enako konstrukcijsko zasnovo je enostavneje izvesti tudi s kovinskimi ‘V’ podporami (cevi) ter lesenimi primarnimi nosilci enakih dimenzij, kot v celoti lesena konstrukcija.

 

 

 

 

BRV IRCA VAS NOVO MESTO BRV IRCA VAS NOVO MESTO2 BRV IRCA VAS NOVO MESTO3

Na vrh!