Center starejših občanov Trnovo v Ljubljani

Kako najprej ustvariti strukturo, ki bo nudila dovolj široko paleto različnih možnosti zaprtega in odprtega prostora, primernega za bivanje te vedno večje in vedno bolj raznolike plasti prebivalstva ter po drugi strani ponuditi mestu – eni glavnih mestnih alej, vpadnic – primeren nagovor?!

Želeli smo torej izoblikovati zasnovo, ki bo s svojim volumnom po eni strani nagovarjala urbani značaj prostora Barjanke, navznoter pa, izkoriščajoč prednosti lege in obstoječe vegetacije, gradila primeren notranji zavetni dovolj velik odprt prostor, ob tem pa še nudila nekoliko zasebnejšega zunanjega prostora, ki bi bil namenjen oddelku za dementne.

Tudi zgradba sama naj bi s svojim oblikovanjem nudila kolikor mogoče pregledno strukturo, kjer je orientacija čim preprostejša, kjer bi razmeroma velik organizem nudil na zunaj in navznoter dovolj prepoznavne sklope, ki lahko predstavljajo objekt identifikacije.

 

 

 

01_pticja perspektiva04_pogled na atrij02_PRIMARNA03_predpisan pogled05_pogled avla

08_tloris streheQ:TEKOCI PROJEKTIcenter starejsih_TRNOVOTRNOVO_DRAGOLISTI_zaQ:TEKOCI PROJEKTIcenter starejsih_TRNOVOTRNOVO_DRAGOLISTI_zaQ:TEKOCI PROJEKTIcenter starejsih_TRNOVOTRNOVO_DRAGOLISTI_zaQ:TEKOCI PROJEKTIcenter starejsih_TRNOVOTRNOVO_DRAGOLISTI_zaQ:TEKOCI PROJEKTIcenter starejsih_TRNOVOTRNOVO_DRAGOLISTI_za

Na vrh!