Cerkev v Župi dubrovački

Cerkev s svojim dolgim vhodnim tremom in zvonikom tvori južno stranico novega osrednjega trga v tem delu Župe dubrovačke, ki ga predvideno obkrožajo še Župnijsko središče z zahoda, zgradba šole s severa in športna dvorana z vzhodne strani.

Eliptični volumen cerkvenega prostora s severne in južne strani objemata dva krožna zidova, ki se na vzhodu in zahodu stikata z visokima obarvanima oknima. Glavni nagovor trga predstavljajo cerkvena vrata v vsej višini severnega zidu, ki označujejo tudi osnovno cerkveno os, ki nekoliko poševno prečka cerkveni prostor.  Os se konča z oltarnim prostorom pred zaslonom, ki je nekoliko nagnjen, da močneje lovi zenitalno svetlobo. Svetloba sicer pada skozi režo po vsem obodu cerkvenega prostora in na ta način osvetljuje prostor. Horizontala velikega trema pred fasado proti trgu se v notranjosti nadaljuje v stopničasto ploskev kora, ki pokriva dobro četrtino cerkvenega tlorisa.

Z južne strani osnovni volumen cerkve obkroža zunanji zid, ki zajema del obstoječega drevoreda cipres, s čimer tvori mali zaprti vrt, kamor se z vitražno zasteklitvijo odpira del južnega obodnega cerkvenega zidu (prostor za krstilni obred). Vzhodni in zahodni del prostora med osnovno obodno steno cerkve in zunanjim zidom sta zapolnjena s služečimi prostori: zakristija, javne sanitarije in mala garsoniera za goste na zahodu in tehnični prostori z zunanjim dostopom na vzhodu.

Na vrh!