Kulturni dom Medvode

V Kulturnem domu, tipični  zgradbi za čas takoj po osvoboditvi v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja, je preoblikovana prireditvena dvorana.

Dvorana je preurejena tako z vidika celotne konfiguracije avditorija in vizur na oder, kot z vidika akustičnih oblog sten in tal. Preurejen je balkon, sedaj dostopen iz dvorane. Dopolnjena je odrska tehnika ter tehnični prostor za potrebe zvočnega in lučnega spremljanja prireditev na balkonu.

Zamenjana je podkonstrukcija nad odrom in obloga odrske stene. Prenovljena je razsvetljava.

Na vrh!