Petkovškovo nabrežje v Ljubljani

Svojstven značaj ambienta narekuje že morfologija pozidave, ki ji v ureditvenih posegih sledimo: ‘želodčna’ forma prostora je poudarjena z vzdolžno členitvijo. Prečna členitev, ki služi lokalom, sledi členitvi stavbnega tkiva.
Južni, obvodni rob nabrežja, je v osrednjem delu izoblikovan v zazelenjenih kaskadah, ki vodijo do samega roba korita Ljubljanice. Kaskade predstavljajo novo mestno parkovno površino, kamor se lahko širi tudi ponudba lokalov… Ureditev akcentuirata dve zasenčeni razgledni loži s sedišči, ki predstavljata odgovor na Plečnikovi prekinitvi korpusa tržnic.
K ureditvi prostora sodijo tudi povezave Petkovškovega nabrežja s prostorom Trubarjeve ulice ter nadomestitev nekvalitetnih zgradb z novimi objekti in novo namembnostjo.
Primeren program predstavlja hotel butičnega tipa z javnejšim parterjem, ki se odpira na nabrežje.

 

Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (2)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (3)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (4)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (1)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (7)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (6)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (8)Petkovskovi nabrezje_Ljubljana (9)

Na vrh!