Širše območje severnih mestnih vrat v Novem mestu

Projekt zajema ureditev in prezentacijo samega območja mestnih vrat in sanacijo nekoliko dotrajane ureditve ploščadi s spomeniško skulpturo, ob čemer je del njenega vzhodnega dela preoblikovan v manjši kaskadno zasnovan trg. Nivojsko umeščen med Rozmanovo cesto in Prešernov trg prostor postane primeren za manjše urbane dogodke, ob tem pa nudi tesnejšo – tako mentalno, kot tudi prostorsko – povezavo proti jugu s Kapitljem in proti severu s širšim prostorom vhoda v Knjižnico Mirana Jarca.

Na vrh!