Ureditev širšega območja Špice

Dragoceni konec mesta s čudovitim razgledom oblikujemo v prostor, ki bo služil kar največ različnim javnim programom.

Robno zazidavo ob Prulski aleji, ki se izteka v pešaški in kolesarski most proti območju Ižanske ceste zaključuje večnamenski pavilion – pergola, večnamenska galerija na prostem. Od tu se proti zahodu kaskadno spušča ploščad, delno tlakovana, zvečine pa zatravljena in sporadično zasajena z višjim rastlinjem, velik prostor za razstave na odprtem, lahko pa kar avditorij za večje poletne  predstave tako na obrežju, kot na veliki vodni površini. Členjenost prostora sledi geometriji urbane mreže v zaledju.

Vzhodni del Špice sledi današnjo ureditev s klančino, vzporedno z Gruberjevim kanalom. Ob obrežju se raščen profil nadaljuje v leseno ploščad z opremljenimi pristani, ki je zaradi gibanja vodne gladine dobila razsežnejšo dimenzijo – plavajoči park!. Objekt s potrebno tehniko je kot razgledni pavilion umeščen v os Prijateljeve ulice.

Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura11
Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura12Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura10 Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura9Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura3Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura2Obmocje_spica_ljubljana_arhitektura13UREDITEV PRISTANISCA NA SPICI II (7)UREDITEV PRISTANISCA NA SPICI II (5)UREDITEV PRISTANISCA NA SPICI II (6)UREDITEV PRISTANISCA NA SPICI II (4)UREDITEV PRISTANISCA NA SPICI II (2)
Na vrh!