Brv Loka-Kandija

Brv, namenjena pešcem in kolesarjem, povezuje mestno parkovno in športno rekreacijsko območje Loka na levem bregu z iztekom predvidenega parka ob Težki vodi na strani Kandije na desnem. Lahka jeklena konstrukcija se opira na edini steber v sredini rečnega toka, kjer se brv nekoliko razširi v počivališče z dominantnim pogledom na reko in Kapitelj. Na ročaju – naslonu mostne ograje so vgravirane vse ribe, ki so značilne za to vrsto faune v reki.

Na levem bregu, ki je precej nižji od desnega, je za sestop z nivoja dolvodno umeščeno stopnišče, gorvodno pa klančina, v naklonu primernem za javno uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh!