Brv preko Gruberjevega prekopa

Novo konstrukcijo, ki naj premošča novonastalo višinsko razliko, smo po eni strani želeli oblikovati kolikor mogoče lahko in transparentno, tako, da uporabnikom mostu ne predstavlja nekega zaustavitvenega elementa,  marveč jih vabi k nadaljevanju poti na višjem nivoju brvi.

Prav tako smo želeli, da bi premostitev lahko uporabljali tudi pešci z otroškim vozičkom ali gibalno ovirani.

 

Oblikovanje je namenoma kolikor mogoče enostavno in naj ne preglasi osnovnih oblikovnih značilnosti originalne brvi.

brv gruber (13)brv gruber (2)brv gruber (10)1brv gruber (9)brv gruber (12)brv gruber (1)brv gruber (4) brv gruber (5)brv gruber (6)

Na vrh!