Občinsko središče v Vodicah

Kopitarjev center z vsebino, ki jo narekuje naloga, predstavlja zgoščeno kompaktno zasnovo, ki je v svoji strukturi vendarle diverzificirana v razpoznavne člene in predstavlja osrednji objekt novega centra Vodic. Kot glavni nagovor se obrača na dva trga, ki ju vendarle tvorijo tudi druge obstoječe ali nove zgradbe: Kopitarjev trg na jugu in zahodu zaključujeta novi nadomestni gradnji, Trg pod lipami pa na severni stranici zamejuje predviden Dom starejših, na vzhodu pa tesneje integriran sklop cerkve s pripadajočimi objekti.

Posamezni objekti centra so med seboj povezani s skupnim zaprtim, deloma dvonivojskim poljavnim prostorom, ki omogoča prekrivanje oziroma medsebojno dopolnjevanje tukajšnjih posameznih dejavnosti. Strehe posameznih objektov s svojim oblikovanjem sledijo potrebam notranjosti, navzven pa uprizarjajo členjeno pokrajino, ki novi objekt vklaplja v obstoječo valovitost streh Vodic.

Stanovanjski del območja na severu z vrstno zazidavo racionalno izkorišča zemljišče. Pogledi na bližnjo in predvsem daljno okolico narekujejo dvostransko odprte in orientirane enote. Vzhodno nova zazidava predstavlja predvsem dopolnitev obstoječi.

VODICE_KOPITARJEV TRG (3)VODICE_KOPITARJEV TRG (1)VODICE_KOPITARJEV TRG (5)VODICE_KOPITARJEV TRG (6)VODICE_KOPITARJEV TRGVODICE_UREDITVENA SITUACIJAVODICE_KOPITARJEV TRG (8)

Na vrh!