Brv pri Rdeči hiši v Ljubljani

Brv ni le naprava za povezavo dveh bregov Ljubljanice temveč pomeni eno od pomembnih programskih in prostorskih sekvenc tega območja.

Rdeča hiša na  desnem bregu predstavlja za Ljubljano pomemben odmev dunajskih stanovanjskih dvorov (die Hoffe). Njen vstopni prostor s strani Ljubljanice je nesrečno stisnjen in kar kliče po monumentalnejšem odprtem mestnem prostoru. Levi breg neposredno nasproti je, v kontrast, pozidan z drobnim tkivom ostankov in predelav dvoriščnih prostorov nekdanje obrtniške, usnjarske ulice Šempeterskega predmestja, ki pa se mu program intenzivno oživlja.

Željeni trg nad Ljubljanico interpretiramo z abstraktnejšo kolobarno ploskvijo, ki je zaradi zahtevane višine nad vodno gladino na eni strani dvignjena, na drugi pa sta ostanka iste krožnice, tako nastala pomola,  spuščena nižje nad vodo, da omogočata enostavnejše vstopanje plovila in za potrebe gasilcev,…Nepopolnost kolobarja odzvanja nepopolnost simetrije v zasnovi Rdeče hiše…Opredeljuje pa tudi okvir »avditorija« za Gledališča na vodi, katerega umestitev se tudi tu, kot v mnogih drugih ambientih Ljubljanice, kar sama ponuja.

brv pri rdeci hisi (8)brv pri rdeci hisi (4)05dbrv pri rdeci hisi (7)_skupaj2

Na vrh!