Osnovna šola Drska

Stavba leži na robu naselja in se odpira v naravo. Dve različno oblikovani krili, namenjeni različnima starostnima skupinama učencev povezuje srednji trakt s skupnimi prostori:  avlo,  pod katero je telovadnica, knjižnica, zbornica ter skupne učilnice. Avla se odpira v naravo. Z njene terase se  po zunanjem stopnišču spustimo na plato  s športnimi igrišči na robu velike gozdne jase. Stopnišče tako hkrati služi tudi kot tribuna.

Arhitekturno oblikovanje je racionalno in jasno strukturirano.  posamezne enote so poudarjeno členjene tako tlorisno, kot po prerezu, ki sledi morfologiji pokrajine.

OS DRSKA NOVO MESTO (7)OS DRSKA NOVO MESTO (1)OS DRSKA NOVO MESTO (3)OS DRSKA NOVO MESTO (8)OS DRSKA NOVO MESTO (2)OS DRSKA NOVO MESTO (4)OS DRSKA NOVO MESTO (3)OS DRSKA NOVO MESTO (14)OS DRSKA NOVO MESTO (9)OS DRSKA NOVO MESTO (5)(X:\Baza24\ATELIER\INTERNET STRANI\Nova mapa\Osnovna 232olOS DRSKA NOVO MESTO SECTION

OS DRSKA NOVO MESTO ELEVATION N SOS DRSKA NOVO MESTO ELEVATION E W

Na vrh!