CENTER PLEZALNIH ŠPORTOV LJUBLJANA

Gradimo arhitekturo zavedajoč se, da gre za doslej največji center pri – nas v podporo uspešni športno -plezalni panogi – ki na račun vse večje priljubljenosti že več kot dvajset let beleži porast. Krivulja rasti zanimanja za plezanje se tako na tekmovalnem kot na rekreativnem nivoju zagotovo še nekaj let ne bo obrnila. Objekti s plezalnimi površinami pri nas zaradi aktualnih športnih uspehov na mednarodnem prizorišču beležijo rekordne obiske. Center, ki ga gradimo, mora to rast predvideti. Enako pomembno pa je razmišljati tudi o viziji, kako se bo športno plezanje v prihodnjih letih še razvijalo.  Ustvarjamo objekt, ki bo s svojim nagovorom in ponujeno vsebino bogatil prostor ter se dopolnjeval s sosednjimi programi celotnega Parka Svoboda.

 

Objekt Plezalnih športov Ljubljana bo zaključeval južni vogal Koprske ulice in Ceste v Mestni log. Novo stavbo zasnujemo kot ‘preplet vsebin’ dveh različnih volumnov z različnim programom; višji volumen (dvorana z visokimi plezalnimi stenami) z gradbeno linijo in višinskim gabaritom nadaljuje niz obstoječe in predvidene pozidave ob Koprski in nižji južni volumen (nizke plezalne stene) vzdolž Ceste v Mestni log, ki nagovarja južni park. S prepletom obeh tvorimo poudarjen vogal, ki nagovarja križišče z glavnih vhodom in skupnimi programi.

Notranji vogal objekta tvori osrednji trg, ki se obrača proti športnim površinam parka svoboda in je zaprt proti cesti. ta tržna površina tako sprejema tudi obiskovalce, ki dostopajo peš, s kolesom iz centra mesta.

Na vrh!