Kamp Šobec

Kamp Šobec, njegov prostor in njegova širša okolica danes predstavljajo kvaliteto, ki jo želimo s svojimi predlogi posegov okrniti v kar najmanjši možni meri. Posegi naj obstoječi značaj prostora le poudarijo ter omogočijo obiskovalcem in naravi še prijaznejše sobivanje. Tako se naši predlogi omejujejo predvsem na izčiščenje obstoječega in smotrnejši funkciji celote. K funkciji prostora pa sodi tudi njegovo oblikovanje.

Na območju obstoječega kampa se v večji meri ohranja  obstoječe stanje. Predvidena je ureditev   novega »vstopnega centra (kompleksa)«, ki bo obsegal  recepcijo, vstopni trg, trgovino ter restavracijo s teraso na obali Šobčevega bajerja. Vstopni center predstavlja  tudi izhodišče krožne poti, ki povezuje celoten prostor kampa in služi kot dostopna ter sprehajalna pot. Krožna pot v največji možni meri vključuje obstoječe poti ter z minimalnimi posegi  omogoča dostope do vode na izbranih točkah (zelene kaskade ob Savi, ribiška ploščad, opazovalnica za ptice) ter tako ohranja  levo brežino Save v naravnem stanju, brez bistvenega spreminjanja reliefnih ter talnih razmer. Del krožne poti ob bajerju je urejen na novi trasi in povezuje prenovljeno igrišče, leseno ploščad  z otroškim bazenom, opazovalnico za ptice ter paviljon na otoku z vstopnim centrom.

Območje predvidene širitve kampa se nahaja na SV strani obstoječega kampa, na spodnji poplavni terasi. Predvidena ureditev obsega izgradnjo glamping enot, ploščadi za šotore, nov sanitarni objekt ter savne na prostem. Vse predvidene ureditve so zasnovane tako, da ne zmanjšujejo obstoječih poplavnih površin ter ohranjajo naravne vrednote – obstoječo gozdno zarast, obstoječo reliefno zgradbo ter vodno okolje.

Predvidi se tudi prenova teniških igrišč ter športnega objekta, prenova otroškega igrišča, trim steze z vadbenimi postajami ter ureditev parkirnih površin.Trim steza predstavlja  tudi krožno sprehajalno pot, ki omogoča usmeritev obiskovalcev izven zavarovanih oziroma ekološko pomembnih območij. Mokrišče na tem območju predstavlja zavarovano rastišče navadne rezike nad Šobčevim bajerjem. Ob stezi je predvidena postavitev razglednega stolpa, ki bo omogočal ogled mokrišča ter panoramske poglede na  širšo okolico.

 

X:Baza24TEKOCI PROJEKTISobecSKLOP 4_KAMPRISBEKamp Šobec_SX:Baza24TEKOCI PROJEKTISobecSKLOP 4_KAMPRISBEKamp Šobec_SX:Baza24TEKOCI PROJEKTISobecSKLOP 4_KAMPRISBEKamp Šobec_OX:Baza24TEKOCI PROJEKTISobecSKLOP 4_KAMPRISBEKamp Šobec_OX:Baza24TEKOCI PROJEKTISobecSKLOP 4_KAMPRISBEKamp Šobec_OX:Baza24TEKOCI PROJEKTISobecSKLOP 4_KAMPRISBEKamp Šobec_OKAMP SOBEC_ BAJER(1)KAMP SOBEC_ GLAMPING (1)KAMP SOBEC_ GLAMPING (2)

Na vrh!