Restavracija kamp Šobec

Kamp Šobec, njegov prostor in njegova širša okolica danes predstavljajo kvaliteto, ki jo želimo s svojimi predlogi posegov okrniti v kar najmanjši možni meri. Posegi naj obstoječi značaj prostora le poudarijo ter omogočijo obiskovalcem in naravi še prijaznejše sobivanje. Tako se naši predlogi omejujejo predvsem na izčiščenje obstoječega in smotrnejši funkciji celote. K funkciji prostora pa sodi tudi njegovo oblikovanje.

Pričajoča naloga se ukvarja z variantnimi rešitvami pozicije nove restavracije v kampu Šobec, posledično pa tudi s formiranjem novega centra  kampa z vsemi sestavnimi deli in programi, ki jih zahteva sodoben kamp.

Predlagani sta dve rešitvi; prva se ukvarja s prenovo in nadgradnjo obstoječega osrednjega prostora kampa, ob obstoječem ˝štibelcu˝, druga pa z umestitvijo novo restavracije na mesto obstoječe trgovine pri vhodu v kamp Šobec, vključno s premikom osrednjega prireditvenega prostora bližje bajerju.

kamp sobec_restavarcija__urb (5)KAMP SOBEC_RESTAVRACIJA (5)

 

 

kamp sobec_restavarcija__t urb 2(2)KAMP SOBEC_RESTAVRACIJA (1)kamp sobec_restavarcija__t (3)KAMP SOBEC_RESTAVRACIJA (4)kamp sobec_restavarcija__t (4)

Na vrh!