Večstanovanjska zgradba v Radovljici – OBJEKT 3

Zgradba predstavlja del celostne zasnove novega središča Radovljice, kjer velik novi Vurnikov trg obdajajo tri stanovanjske zgradbe, južno stranico trga tvori knjižnica, na severu pa ostaja prostor za novi kulturni dom.

Zgradba zavzema centralno mesto v obrobju trga. Sestavljata jo dva volumna. Njena tlorisna oblika sledi zasnovi zazidave celotnega kompleksa: Smer poševno odrezanih objektov sledi smeri prehodov s centralnih mestnih površin proti intenzivnejšemu programu v zelenju Oble gorice. S tem pa stanovanja odpira zanimivim pogledom z ene strani proti jedru starega mesta ter, z druge, proti Obli gorici, Karavankam in Triglavu. Del, ki meji neposredno na trg, ima pritličje in del kletne etaže namenjene gostinstvu in poslovni dejavnosti. Nad njo sta  dve stanovanjski etaži v previsnem tlorisnem obsegu, nad njima  pa z  venčnih robov  umaknjeno dvoetažna mansarda. Oddaljeni del je v pritličju namenjen poslovnim lokalom, zgornje štiri etaže pa stanovanjem. Vrhnja, mansardna je nekoliko umaknjena od zunanjega gabarita.

 

 

 

 

 

RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (4)RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (7)RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (6)RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (2)1RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (1)RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (3)RADOVLJICA_KARE_H_STANOVANJA (5)KARE_H_NOTRANJOST (1)KARE_H_NOTRANJOST (2)KARE_H_NOTRANJOST (3)X:Baza24TEKOCI PROJEKTIKH CELOTA16_KATALOGradovljica-centerC_2_konc_b_konc_44X:Baza24TEKOCI PROJEKTIKH OBJEKT 3�7_PREDSTAVITEVJURIJ_KNJIX:Baza24TEKOCI PROJEKTIKH OBJEKT 3�7_PREDSTAVITEVJURIJ_KNJIX:Baza24TEKOCI PROJEKTIKH OBJEKT 3�7_PREDSTAVITEVJURIJ_KNJIX:Baza24TEKOCI PROJEKTIKH OBJEKT 3�7_PREDSTAVITEVJURIJ_KNJI

SKICAMAKETA

 

Na vrh!