Konjeniški center Lesce

Obstoječi hipodrom Lesce, njegov prostor in njegova širša okolica danes predstavljajo kvaliteto, ki jo želimo s svojimi predlogi posegov okrniti v kar najmanjši možni meri. Posegi naj obstoječi značaj prostora le poudarijo ter omogočijo obiskovalcem in naravi še prijaznejše sobivanje.

Tako se naši predlogi omejujejo predvsem na izčiščenje obstoječega in smotrnejši funkciji celote. K funkciji prostora pa sodi tudi njegovo oblikovanje.

Območju hipodroma s programom, želenem v razpisnem gradivu, smo se približevali izrazito z dveh strani:

Seveda smo želeli v največji možni meri zadovoljiti želeni program. Že ta naloga zahteva zelo intenzivno uporabo tega občutljivega prostora, ki bo v vsakem primeru drastično spremenila njegovo sedanjo podobo. Popolnoma se zavedamo posledic in učinka, ki ga bo v primeru implementacije v razpisu želenega programa vnesla v sedanjo podobo tega prostora.

Prav zato smo k razmisleku o tem posegu iskali podporo pri nas izkušenih na tem polju dejavnosti. Tako so objekti in ostali elementi tega sklopa tudi bistveno različnih dimenzij od navedenih v razpisanem gradivu. Dimenzije objektov so, kljub dejstvu, da – zmanjšane- bistveno vplivajo na njihovo pojavnost v prostoru, spremenjene izključno v smislu njihove smotrnejše funkcije!

 

HIPODROM SOBEC_CELOTA OPISIHIPODROM SOBEC_Dvorana_HIPODROM SOBEC_DVORISCEHIPODROM SOBEC_TLORIS CELOTAHIPODROM SOBEC_OBJEKT S TEKOMOVALNO DVORANOHIPODROM SOBEC_OBJEKT S TEKOMOVALNO DVORANO_TLORIS

Na vrh!