Mesarski most v Ljubljani

Most je grajen v jekleni lupinasti konstrukciji, kar naj mu – poleg enostavne in zato hitre postavitve kljub lahkotnosti poda tudi dostojanstvo, vredno nastopanja med tako elitnima sosedoma, kot sta Tromostovje in Zmajski most.

Robna pasova mostne površine sta steklena, kar naj most kolikor mogoče dematerializira, osrednji del pa je tlakovan s prefabriciranimi terazzo ploščami.

Rahlo napeto osrednjo horizontalno mostno ploščo označujeta nastopno in izstopno stopnišče, ki sta oblikovani tudi v klančinah, primernih za dostop gibalno oviranim.

Južni koren mostu spremlja tudi dostop z nivoja I. kleti tržnice. Tu so umeščeni: blagajna javne garaže pod Vodnikovim trgom, prodajalna kart za rečni promet s turističnim materialom, dostop do že izvedenega dvigala v Plečnikovi tržnici ter javne sanitarije. Severni koren mostu označuje sestop na Petkovškovo nabrežje. Majhna višina mostne konstrukcije dopušča nemoteno nadaljevanje obvodne pasarele tudi pod mostom.

Mesarski most v Ljubljani (2)Mesarski most v Ljubljani (4)Mesarski most v Ljubljani (5)Mesarski most v Ljubljani (8)Mesarski most v Ljubljani (6)Mesarski most v Ljubljani (7)Mesarski most v Ljubljani (9)Mesarski most v Ljubljani (10)Mesarski most v Ljubljani (11)Mesarski most v Ljubljani (12)Mesarski most v Ljubljani (15)Mesarski most v Ljubljani (14)Mesarski most v Ljubljani (13)

Na vrh!