Turistično informativni center Barje

Sklop objektov, ki oblikuje Turistično izobraževalni center Barje, naj bi pomenil novo družbeno žarišče in vzpodbudo spoznavanja tega edinstvenega naravnega in kulturnega ambienta. Seveda naj bi predstavljal integralni del in enega osrednjih elementov in središč ponudbe obiskovalcev in občudovalcev krajinskega parka Barje. Namenjen bo tako šolski mladini kot večjim skupinam strokovnjakov za potrebe njihovih srečanj, posvetov, seminarjev,..

Predstavlja naj grajeni, del bistveno širšega temu namenjeno opremljenega prostora, opazovanju in proučevanju kulture Barja, tipične flore in favne, predvsem pa značilnih avtohtonih vrst ptic.

02_BARJE_pogled na celoto z vzhoda06_BARJE_letni avditorij03_BARJE_pogled na atrij07_BARJE_vecnamenska dvorana

11_BARJE_GRAFIČNI DEL_Page_0710_BARJE_GRAFIČNI DEL_Page_0612_BARJE_GRAFIČNI DEL_Page_08

 

Na vrh!