Prenova Trubarjeve ulice v Ljubljani

Trubarjeva cesta, nekdaj Sv. Petra oziroma Šempetrska cesta, ima v zgodovini Ljubljane posebno mesto in vlogo. Z njeno prenovo posegamo v zelo formiran urbani prostor, ki marsikateremu meščanu, pa tudi obiskovalcu, pomeni že povsem izoblikovano fizionomijo. Pri predlaganih rešitvah nas je vodilo prepričanje, da prostora ne gradimo na novo, temveč skušamo izluščiti njegove bistvene značilnosti in jih z novimi elementi poudariti in hkrati nadgraditi.

Ob predlogih dopolnjevanja in novega oblikovanja posameznih ambientov smo zato uporabili elemente urbane opreme – predvsem zasnove tlakov, svetilk,…, ki so se v mestu že udomačili.

Identiteto ulice smo poudarili le s posameznimi detajli, ki naj prikličejo v zavest posebnosti tega prostora.

 

 

 

 

Na vrh!