GLAMPING SC BELA

UVOD

Območje Kočevskega roga spada v turistično manj razvite slovenske regije in sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije. Njegov potencial predstavlja neokrnjena narava kočevskih gozdov in bogata zgodovina Kočevarjev ter območje Baze 20. Kočevska s Kočevskim rogom je vključena v mrežo posebej varovanih območij Natura 2000, ki skrbi za ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti.

V tem oziru vidimo tudi zasnovo projekta, ki strmi k sonaravnemu oblikovanju, gradnji z lesom in uporabi tradicionalnih arhitekturnih elementov.

 

Glamping:

Osnovna ideja pri zasnovi glampinga temelji na konceptu čim večjega ohranjanja in
izpostavljanja prvinske narave, s čimer se kamp razlikuje od ostalih ponudnikov, ki težijo k temu
da naravo čimbolj regulirajo in parcelirajo. Dostop do glampinga vidimo s strani obstoječega glavnega parkirišča takoj za začetkom tekaške steze. Na temu mestu predlagamo ločeno manjše parkirišče. Vse je zasnovano kot jasna vstopna točka z vstopno gozdno jaso, ki se nadaljuje v gozdno pot, ki vodi do skupnega centra glampinga in nato naprej do posameznih enot.

Glamping enote:

Zaradi prilagajanja naklonu terena in čim manjšemu posegu v gozdni teren je temeljen enot zasnovano točkovno. Vsaka enota tako lebdi nad terenom. Osnovna glamping enota predstavlja lesno hišico s strmo dvokapno streho. Stranice vsake enote so zaprte v steklu, kar omogoča poglede v naravo, tako iz spalnice kot iz savne.  Vsaka enota ima na teraso umeščeno kad za vročo kopel. Kot nadgradnjo osnove enot vidimo možnost umestitve savne v ločen objekt, ki vsebinsko zapira ploščad pred osnovno enoto. Tako ustvarimo delno zaprt intimen prostor med obema enotama.

 

RESTAVRACIJA:

Pozicija restavracije ostaja ne mestu obstoječe restavracije. Pri zasnovi restavracije izhajamo iz želje po zasnovi glavne terase smučarskega centra, ki omogoča poglede tako na iztek proge B kot pogled na progo A. Terasa mora predstavljati center vsega dogajanja na smučišču. Restavracijo snujemo kot dva volumna, ki ju prekriva skupna dvokapna streha, ki sledi tipologiji okoliških streh. Del restavracije je zasnovan kot bar, ki napaja zunanjo teraso, del pa kot notranja restavracija s kuhinjo in prostorom, ki omogoča tudi možnost najemna za zaključene dogodke. Glavni del restavracije je dvignjen v prvo nadstropje, ki se višinsko ujema z iztekom B PROGE. Klet bo namenjena servisnemu programu in dopolnilnemu programu smučišča (ski servis, izposoja smuči,…)Mansardni del restavracije omogoča zasnovo ležišč in sob za najem.

 

 

 

 

gace, glamping, sc bela, kocevski roggace, glamping, sc bela, kocevski roggace, glamping, sc bela, kocevski rog, smucanjegace, glamping, sc bela, kocevski rog, smucanjegace, glamping, sc bela, kocevski rog, smucanje

Na vrh!