Stanovanjska zazidava Tabor v Ljubljani

Stanovanjska zazidava se nahaja na obrobju strogega mestnega središča, tam, kjer strnjena karejska zazidava prehaja v pavilionsko. Predstavlja del novozgrajenega območja, ki so ga z dogovorjenimi skupnimi oblikovalskimi izhodišči izoblikovali različni arhitekti.

Tri zgradbe (5, 6 in 7) so umeščene na zemljišče, ki je že bilo delno zazidano. Tako vsaka od njih posebej odgovarja tudi svojemu že izgrajenemu neposrednemu sosedstvu.

Jasna ločitev posameznih delov stanovanj – dnevni, nočni, loggie,..so čitljive tudi v oblikovanju zunanjosti in predstavljajo členitev, ki zgradbe navezujejo na oblikovanje že obstoječih hiš.

060801d0206a050712_115_L

13

Na vrh!