Vzorčni blok

Večstanovanjski objekt v funkcionalni enoti F3 , Brdo, je projektiran kot eksperiment, kjer so testirani različne zasnove stanovanj, različni načini gradnje in različni načini vzdrževanja bivalnih pogojev. Štiri različne lamele so zasnovali štirje različni arhitekti, profesorji : Lamela A: dr.Aleš Vodopivec, Lamela B: Tadej Glažar, Lamela C: Janez Koželj, Lamela D: Jurij Kobe vsi s sodelavci; izvedbeni projekt: David Kozamernik

LAMELA D:

V spodnjih treh etažah predstavlja osnovno vertikalno nosilno konstrukcijo osrednje betonsko jedro s stopniščem in dvigalom ter obod jeklenih vertikal. Horizontalne plošče so armiranobetonske, zaprte dele fasadnih sten tvorijo sendvič polnila na osnovnem rastru lesenih vertikal. Tako je poleg spreminjanja tlorisa dopuščeno tudi poljubno naknadno spreminjanje fasadnih členitev.

V zgornjih dveh etažah je razen betonskega jedra konstrukcijska zasnova zvečine lesena. Obod in horizontalne nosilne konstrukcije so iz masivnih lepljenih plošč, osrednje betonsko jedro pa poleg vertikalnih obremenitev v osrednjem delu zgradbe prevzema tudi horizontalne, torej potresne za celotno konstrukcijo.

 

 

02_VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE03_VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE05_VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE04_VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE_1VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE (1)VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE (7)VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE (10)VZORCNI BLOK_JURIJ KOBE (11)X:Baza24ATELIERINTERNET STRANIPROJEKTI2016 - Vzorčni blokX:Baza24ATELIERINTERNET STRANIPROJEKTI2016 - Vzorčni blok

Na vrh!