Celovita prenova SNG drama Ljubljana

Namen projekta je iskati najboljšo organizacijo in funkcijo različnih prizorišč in prostorov za publiko v kompleksu ljubljanske Drame.  Obseg posegov je omejen z nadzemnimi gabariti obstoječega prizidka iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Vsa prizorišča so kot tipični urbani program umeščena v neposredno bližino mestnega parterja. Zato sta oblikovana dva kolikor mogoče plitva atrija, ki na različne načine ogovarjata mestno peščevo površino. V nivoju tako spuščenega parterja je umeščeno tudi osrednje zbirališče publike, od koder so ta prizorišča dostopna. V nadstropjih je notranje življenje dramskega ansambla organizirano kolikor mogoče funkcionalno in racionalno. Del prostorov, uprava, je umeščenih v sosednjo Nemško hišo. Širša okolica stare zgradbe  in novega dodatka je oblikovana v enotno tržno površino.

 

 

 

 

 

 

SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (1)SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (2) SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (3) SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (4)SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (5)SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (6) SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (7) SNG DRAMA LJUBLJANA PRENOVA (8)

Na vrh!