Zgradba SNG opera in balet Ljubljana

Dograditev in prenova ima namen, nikoli adekvatno dograjeni sicer častitljivi zgradbi, nuditi manjkajoče prostore za vadbo, garderobne in depojske prostore, posodobiti odrski sklop; za publiko pa pridobiti ustrezne prostore za druženje ter informacijske in blagajniške namene.
Novi del zgradbe nadaljuje simetrično zasnovo obstoječe hiše. Osrednji prostori, torej zadnji oder, dovoz z manipulacijo, pa tudi volumni vadbenih dvoran, so umeščeni v osrednjo os zgradbe. Delovni in spremljajoči prostori se nizajo z obeh strani osnovnih volumnov zaodrskega prostora.
Odrski prostor se poveča z očiščenjem garderob, ki sedaj zavzemajo obodrski prostor ter z izravnavo absidalnega dela odrskega dna. Stolp se močno poviša in poglobi.
Manjkajoče prostore za publiko med odmori zadosti veliki foyer s potrebnimi spremljajočimi prostori, umeščen pod dvorano. Foyer se odpira v razmeroma plitva atrija z dnevno blagajno ter infocentrom, ki vodita proti Cankarjevi cesti in Valvazorjevem parku.

 

SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier1SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier6SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier5SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier2SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier4SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier7SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier8SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier10SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier12SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier14SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier17SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier16SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier18SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier19SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier20SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier23SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier22SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier21SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier25SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier24SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier27SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier28SNG_opera_balet_ljubljana_arhitekti_atelier32

Na vrh!