01_PRIMARNA_GLAVNI TRG

Prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta

Pri poseganju v prostor želimo ambient predvsem nadgrajevati. Nadgrajevati pa nam pomeni v prostoru najprej prepoznati njegove posebnosti in izrazitosti, torej lastnosti, ki prostor opredeljujejo kot kraj, kot nekaj edinstvenega, nekaj, kar ga od drugih krajev odločuje in odličuje. Doprinos k bogastvu nekega kraja namreč ne vidimo  v vnašanju novih lastnosti, ki jih lahko zasledimo tudi v mnogih drugih prostorih, marveč v izvabljanju in poudarjanju njegovih lastnih kvalitet.

 

Že natečajno gradivo govori o vzajemnem prostoru, kar jasno napotuje h kolikor mogoče ustrezni rešitvi. Tu smo predlagano in sprejeto prometno ureditev v našem predlogu v največji meri upoštevali, čeprav z nekaterimi pomisleki o njeni doslednosti v stremljenju k temu cilju. Vsekakor bo rešitev prometnega režima v mestnem središču še oblikoval čas. Končno rešitev seveda vidimo v popolni opustitvi prevoznosti starega dela mesta razen za stanovalce, jutranje dostave in vozila mestnega ali zdravstvenega servisa.

S prostorskimi ureditvami smo v našem predlogu torej želeli v največji meri odgovoriti tudi na možne drugačne variante. Preveč dosledni odgovori na veljavni prometni režim namreč kaj lahko privedejo do težav pri poskusih drugih variantnih rešitev prometa, še bolj pa – v primeru Glavnega trga – razgradnjo zgodovinsko izoblikovanega velikega enotnega prostora s svojim značilnim značajem in atmosfero, ki jo vsekakor želimo le poudariti.

V cilju zagotoviti predvsem možnosti različnih načinov rabe mestnega prostora smo se izogibali oblikovno preveč determiniranih ambientov, ki bi dopuščali le vsebinsko omejen način njegovega uživanja. Mestni prostor je bil skozi svoj daljši časovni okvir vedno last vseh in ga je šele razmeroma kratko obdobje motornega prometa zaradi izrazito svojskih značilnosti (hitrost, velikost vozil,…) razdelilo v tako izrazito ločene in (pogosto še dandanes precej togo) specificirane prometne površine – s  predpisi, ki veljajo enako za najrazličnejše ambiente…

06_GLAVNI TRG NOVO MESTO09_TRG PIE IN PINA08_JAKCEV TRG05_TRG NOVOMESKE POMLADI_PROTI MESTU 04_TRG NOVOMESKE POMLADI03_ATP02_KNJIZNICA MIRANA JARCA 01_NOVO MESTO PRESERNOV TRG  GLAVNI TRG_situacija

Na vrh!