Center zaščite in reševanja v Ljubljani

Vzdolžno oblikovan objekt sledi liniji Štajerske ceste. Neposredno se krožišču ob izteku Kranjčeve ulice približa svoj funkcionalni in vadbeni stolp – kot splošno veljavna ikona te dejavnosti – s sklopom tehničnih v pritličju in vadbeno – servisnih prostorov v nadstropju. Slednjemu sklopu proti severu sledi trakt obojestranskih garaž za intervencijska vozila z dnevnimi prostori gasilcev in njihovimi sobami za počitek v nadstropju. Severni del zgradbe, glede na svojo vsebino tudi oblikovno poudarjen, zaključuje sklop vseh služb Upravnega centra; GBL skupaj z OZRCO, GZL, OCO in društvi ter, s posebnim vhodom, del zgradbe z  Mestnim redarstvom. Oba dela te ‘severne glave’ stavbe  imata dostopa z zahodne strani, ki pomeni tudi glavno in edino smer dostopa z vozili zaposlenih in obiskovalcev. Avla se deloma odpira tudi proti Štajerski cesti, od koder nudi dostop prihajajočim z javnim transportnim sredstvom ali s kolesom.

Celotni večji, južni del parcele je namenjen zgolj osnovni funkciji GBL. Izvoz intervencijskih vozil na mestno cestno omrežje je organiziran na skrajnem jugozahodnem vogalu, tako, da izkorišča največjo možno oddaljenost od krožišča Kranjčeva – Štajerska.

Službeni vhod in vhod obiskovalcev vodi v severni sklop – z Dečkove in Koželjeve ulice. S te smeri je organiziran tudi dostop vozilom uslužbencev ter obiskovalcev vseh služb v tem sklopu. Tu je locirano zunanje parkirišče ter nato uvoz v suterensko garažo za zaposlene in malo dostavo. Pešcem se severni sklop odpira tudi na Štajersko cesto.

Operativni vstop gasilcev oz. vstop po intervenciji se lahko navezuje tudi na južni sklop, med stolpoma oz. iz vzhodne strani navezujoč se na požarna stopnišča.

06_GARAZA PROTI CENTRALI04_AKSONOMETRIJA

02_POGLED INTERVENCIJSKI UVOZ07_VHODNA AVLA Z MUZEJEM05_OSREDNJI PROSTOR GBL12_tlorisi13_PRECNI PREREZI14_PREREZ fasada

Na vrh!