Fakulteta za farmacijo

‘Z vrha gore, kjer so se razrešile tvoje težave, si boš rekel: ˝Kako to, da nisem že spočetka razumel?˝ Kakor da bi bilo spočetka mogoče karkoli razumeti.’

Antoine de Saint-Exupéry, Citadela

 

Z lociranjem objekta Fakultete za farmacijo v tako občutljivo okolje, na rob krajinskega parka Rožnik in v neposredno bližino PST, v območje ljubljanskega zelenega klina, je zasnova zasledovala cilj oblikovati nov kampus Univerze v Ljubljani v zaključeno celoto, s sosednjimi objekti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in bodoče Fakultete za strojništvo. Z zasukom objekta Fakultete za farmacijo se oblikuje Severni trg, podaljšek zelenega klina, ki v prostoru deluje kot vstopni trg tako za FFA kot za IC (Infrastrukturne centre, programski sklop FFA), ob tem pa navezuje glavni vhod FFA na alejo med FKKT in predvideno FS ter oblikuje Južni trg. Ta trg/plaza povezuje FFA in FS, s čimer ustvarja medsebojno napetost in je generator novih medsebojnih programov.

Zasnova objekta ustvarja kompaktno shemo, ki omogoča racionalno izrabo prostora, čim krajše notranje povezave, manjšo pozidavo zunanjih površin ter fleksibilnost na daljšo perspektivo. Ob tem pa smo z organizacijo posameznih programskih sklopov znotraj objekta razmestili in oblikovali tako, da se kompaktnost severnega dela (predavalnice z garderobami, tehnični del, …) proti jugu razgradi na lamele, ki s svojo orientacijo proti jugu, proti PST ‘spuščajo naravo’ v interier zgradbe. Pri izbiri zasnove volumnov nad pritličjem smo izbrali tisto, ki omogoča kar največ različnih kombinacij zlaganja prostorov ob čim ugodnejših pogojih dnevne osvetlitve.

Objekt IC je sicer oblikovan kot samostojna stavba, a vendar kot integralni element urbanistične zasnove. Oba dela skozi vsa nadstropja povezuje osrednja avla. Ta zasnova omogoča, da se FFA in IC gradita v različnih fazah, kar dopušča tudi zasnova instalacij.

 

Na vrh!