Sv. Urh, Razstava 1941-1945

Na sv Urhu je v obstoječih nadkritih ostalinah nekdanje mežnarije oblikovana razstava o dogodkih med letoma 1941 in 1945, ki se navezujejo na ta kraj in širši prostor. Nastala je namesto razstave, ki je bila do 90tih let 20. stol. postavljena v sami cerkvi sv. Urha.

Odprt nadstrešen prostor nad kletjo je zastrt z mrežnimi elementi, kar ni le utilitarna zapora, temveč napoveduje poseben dogodek v prostoru. Namenjen je razstavi informativnega gradiva. Kletni prostori, kjer so bili ujeti zaprti in mučeni, so zgolj zadržano osvetljeni. Ohranjeni so nedotaknjeni. Novi sta le kovinski vratni krili, na katerih so nameščene fotografije identificiranih žrtev, in sta simbolno tako široki, da ju ni mogoče zapreti.

 

Na vrh!