IC ZDL Metelkova

Novi objekt Izobraževalnega centra ZDL Metelkova je glede na obseg programa predviden na relativno majhnem zemljišču na Metelkovi ulici, ki je urbanistično zelo heterogena ulica. Glede na zelo omejene pogoje zato urbanistična umestitev objekta ni dopuščala veliko interpretacij. Glavne urbanistične silnice v prostoru, ki jim objekt skuša zadostiti, pa so predvsem postavitev objekta na gradbeno linijo objektov nekdanje vojašnice, danes Direktorata za kulturno dediščino, ustrezna umestitev vhoda v osi peš promenade, ki poteka vzdolž objekta Metelkova 15 proti Kotnikovi ulici ter ustrezna umestitev uvozne klančine v podzemno garažo.

Zasnova objekta gradi na čim lažji orientaciji po objektu z oblikovanjem glavne vstopne avle v osi promenade, ki povezuje Metelkovo in Kotnikovo. Glavna avla je umaknjena v nišo, da je berljivost glavnega vhoda vidna že od daleč. Vhod za CZPOND je oblikovan ločeno od glavne avle na severozahodnem vogalu stavbe, prav tako na ulični fasadi, vendar bolj zadržano, oba vhoda združuje skupni nadstrešek. Ob vstopu v glavno avlo so takoj vidne glavne vertikalne komunikacije – vozlišče dvigal na levi ter glavno stopnišče v osi avle, umaknjeno na vzhodno fasado, s čimer je gibanje po stopnicah ob dnevni svetlobi uporabnikom čim bolj prijazno.

Veliko pozornosti je bilo usmerjeno v oblikovanje čim bolj shematskega rastra podpor z zadostno globino, s čimer omogočimo dolgoročno združevanje ali delitev posameznih prostorov na manjše enote. Prilagodljivost objekta zagotovimo tudi s primernim oblikovanjem fasade, ki v določenem rastru bruto 135cm omogoča različno dimenzioniranje prostorov, razmestitev pohištva in postavitev predelnih sten brez posega v fasado.

Logično iz povedanega sledi generalno oblikovanje zgradbe: ki naj obiskovalce nagovarja s svojo racionalno zasnovo in podobo. Funkcionalen paviljon, ki bo kos vsekakor pričakovanim spremembam in posodobitvam v svoji notranjosti, ki jih bo brez dvoma prinesel in zahteval čas.

 

 

 

 

 

Na vrh!