Islamski verski in kulturni center v Ljubljani

S strukturo, ki kljub  introvertiranemu programu vendarle predstavlja del mesta, želimo to mesto tudi nagovoriti. Kompleks IVKC vstopa v prostor urbanega tkiva v dveh oseh: glavni vhod v območje je postavljen v os Livarske ulice, minaret pa zaznamuje os Likozarjeve ulice. Pred nevšečno bližino industrijskih objektov in železnice je sklop zavarovan z zasnovo, osredotočeno na notranje dvorišče.

Vstop v kompleks IVKC kljub zgoščenemu programu v njegovi notranji diverzifikaciji deli dih mesta, a vendar sporoča eno njegovih raznolikosti in, ali, če hočemo, posvečen del mesta za eno od skupnosti, ki v tem mestu živi.

Že v oblikovanje terena smo vnesli menjavo nivojev, to pot rahlo poglobitev, prelom, ki naj kljub odprtosti samih poti že v parku ustvarja nekak psihološki prehod. Kompleks smo programsko in od tod tudi oblikovno delili v širši prostor IVKC, ki ga opredeljuje parkovna površina, ožje območje, ki ga oblikuje nekakšen odprt objem osrednjega dvorišča ter območje kult(ur)ne kulminacije celotnega IVKC, ki ga predstavlja prostor molitve, džamija, v povezavi z neposrednim predtrgom, ki sega tudi v knjižnico – stikom z modrostjo.

 

01_AKSO_102_AKSO_OBVEZNI_104_IZ ULICE09_knjiznica05_IZ PARKA06_PRIMARNA07_molilnica_dnevni08_molilnica_nocni03_situacija

11_nadstropja10_pritlicje13_prereza_L12_prerez_L15_fasada 1_L14_fasada_L

 

Na vrh!