Pasivne hiše širšega območja Posočja – Bovška hiša

Bovško je z vseh strani zamejeno z visokimi gorskimi grebeni. Osrednji del z Bovcem je izrazita kotlina, ki se proti SV razveja v dve dolini, gre torej za ostro zamejeno geografsko območje . Tu se je primorsko stavbarstvo združilo z alpskim izročilom in nastala je povsem samosvoja ljudska arhitektura.

Izbrana je lokacija v jugozahodnem delu Bovca se nahaja znotraj območja razpoznavne arhitekturne tipologije. Prepoznaven je bovški stavbni tip.

Parcela je odmaknjena od glavne prometnice na obrobju obstoječe zazidave na južno orientirano pobočje. Uvoz oz. dostop je predviden z južne strani.

Novi stanovanjski objekt je postavljen v pobočje ter je deloma vkopan, sleme dvokapne strehe poteka v smeri V-Z. Bivalni prostori so zaradi najboljšega izkoristka sončnega sevanja postavljeni proti jugu, hkrati pa se odpirajo atraktivnim pogledom na okoliške doline.

Čeprav območje predstavlja novejši del naselja, kjer ni posebnih zahtev ter nobenih objektov varovanja kulturne dediščine , je predlagan stanovanjski objekt oblikovan z elementi razpoznavne tipologije. Z značilnimi členi ter detajli upošteva stavbno tradicijo hkrati pa z materiali, novo tehnologijo ter orientacijo zadovoljuje kriterije pasivne gradnje.

Nastavki novega urbanizma sledijo tipiki lokalne morfologije – arhetipu zgoščene vasi.

Novo predlagani stanovanjski objekti svojo orientacijo izkoriščajo danosti kraja ter atraktivne vedute na okoliško hribovje in doline.

Garaže so postavljene ob dovoznih cestah ter so, kjer je to mogoče, vkopane v teren. Z opornimi zidovi se rešujejo višinske razlike ter zamejujejo terase.

Pasivne hise Posocja_Bovec (7)Pasivne hise Posocja_Bovec (6)Pasivne hise Posocja_Bovec (1)(X:\Baza24\TEKOCI PROJEKTI\Pasivne Hi232e Nate350aj\03_SKL

Na vrh!