Kompleks gradu Khislstein v Kranju

Celostna sanacija in konsolidacija grajenih struktur na kompleksu naj z dodanimi elementi sprejme novo postavljeno in prezentirano muzejsko zbirko, predstavi bogata arheološka najdišča na območju ter ob tem tehnično ustrezno omogoči dejavnost odprtega večnamenskega prizorišča.

Obstoječe strukture, v katere so umeščeni razstavni in delovni prostori Gorenjskega muzeja,  so obnovljene tako, da kolikor mogoče sledijo zgodbi svojega postopnega nastanka. Vidno pa so dodani le elementi, ki jih zahtevajo sodobni varnostni in tehnični predpisi ter zahteve odprtega prizorišča: tribune avditorija z nadkritjem s ponjavo, zastekljeno je območje najdišča poznoantične steklarske delavnice in steklen komunikacijski stolp, ki služi tudi kot kabina za luč in zvok.

Tehnični prostori,  ki omogočajo novi program, so v celoti umeščeni v suteren grajskega dvorišča.

 

 

GRAD KIESELSTAIN KRANJ (4)GRAD KIESELSTAIN KRANJ (1)01_GRAD KIESELSREIN_PRIMARNAGRAD KIESELSTAIN KRANJ (7)GRAD KIESELSTAIN KRANJ (3)GRAD KIESELSTAIN KRANJ (2)GRAD KIESELSTAIN KRANJ (6)GRAD KIESELSTAIN KRANJ _SITUACIJA SKICA 10)GRAD KIESELSTAIN tloris prerez1

 

Na vrh!