Vila na Ulici talcev v Ljubljani

Secesijska vila je imela v skladu z načrtom zgrajeno kvalitetno cestno in obe stranski fasadi, vrtna pa je bila nekoliko zapostavljena, prav tako stik zgradbe z malim vrtom. Sedanji lastnik je kupil hišo v zelo devastiranem stanju, z mnogimi prezidavami in dogradnjami ter zanemarjenim vrtom. Z obnovo je bil hiši vrnjen nagovor na ulično stran, proti vrtu pa izoblikovana fasada, ki ob spoštovanju ritma osnovne gradnje dopušča tudi notranjosti živeti z vrtom. Hkrati naj bi tudi notranji, originalno razmeroma mali prostori v medsebojni povezavi ponudili današnjemu času primeren ambient. Za bivalne namene sta izkoriščeni tudi kletna in mansardna etaža, ki je tudi na zunaj doživela manjšo korekturo.
K arhitekturi obnove sodi tudi oblikovanje razmeroma malega vrta, ki mu je z nekolikšno poglobitvijo povečana razsežnost in približana navzočnost kar največ notranjim površinam.

 

Vila na Ulici talcev (2)Vila na Ulici talcev (1)Vila na Ulici talcev (3)Vila na Ulici talcev (7)Vila na Ulici talcev (5)Vila na Ulici talcev (6)Vila na Ulici talcev (15)Vila na Ulici talcev (13)Vila na Ulici talcev (14)Vila na Ulici talcev (16)Vila na Ulici talcev (17)Vila na Ulici talcev (18)Vila na Ulici talcev (20)Vila na Ulici talcev (19)Vila na Ulici talcev (21)Vila na Ulici talcev (23)Vila na Ulici talcev (24)Vila na Ulici talcev (9)Vila na Ulici talcev (10)Vila na Ulici talcev (11)

Na vrh!