Nacionalni inštitut za biologijo – NIB

Izrazito longitudinalno zasnovo oblikuje prečni prerez v sedmih vzdolžnih pasovih: ob obeh fasadah sta pasova dnevno osvetljenih prostorov, globinsko dimenzioniranih za ustrezno umestitev laboratorijev, ki jima proti notranjosti sledita ozka pasova prostorov za vertikalne instalacije. Proti notranjosti prereza sledita pasova za hodnika, ki se odpirata tudi proti osrednjem pasu s prostori z manjšo zahtevo po dnevni osvetlitvi.

Pasova s hodniki se ob zahtevah po manjši globini prostorov ob fasadah (kabineti) lahko pomakneta tudi na zunanjo stran pasov za vertikalne instalacije. V tem slučaju se dimenzija srednjega pasu poveča. Na ta način je omogočena tudi organizacija ‘notranjega hodnika’, ki po posebnih zahtevah interno povezuje dejavnost  posameznega oddelka.

Nadgradni del objekta nad koto venca je v kontrast strogo oblikovanim osnovnim kubusom moduliran svobodneje. Na ta nivo so umeščeni posebni programi, laboratorijski rastlinjak, prezračevalne in druge strojne naprave.

 

 

 

 

 

Na vrh!