Nova zgradba Hranilnice LON v Kranju

Zgradba je situirana ob eni glavnih mestnih dostopnih cest z državnega  avtocestnega križa, ki se bo s časom preoblikovala v eno glavnih mestnih avenij. Nekoliko umaknjena za parkovno urejen prometni otok  nagovarja mestni prostor s potrebno distanco.

Novi kompleks LON v Kranju vidimo v končni fazi kot sklop zgradb, ki svoji dejavnosti primerno oblikujejo mesto, hkrati pa spoštujejo predvideno morfologijo tega območja. Zasnova naj bo dovolj fleksibilna, da v posameznih stopnjah dopušča različne možnosti  dozidav in širitev ob spoštovanju količine in oblike odprtega urbanega prostora.

V končni sliki sklop sestavljajo trije paralelni, nekoliko podolgovati kubusi, ki počivajo na skupni kletni etaži garaž in spremljajočih tehničnih prostorov. Kubusi si od severnega, najbližjega mestni vpadnici, z najbolj zgovornim nagovorom,  sledijo proti jugu.  V severni kubus  je  umeščena tudi uprava sedeža družbe, ki naj bi s spremljavo srednjega telesa predstavljal prvo fazo izgradnje kompleksa.  Južni kubus vključno s pripadajočo suterensko etažo, ali etažama , predstavlja razvojno fazo v danes še ne fiksirani prihodnosti.

02

0506040307

 

1009X:Baza24TEKOCI PROJEKTIHRANILNICA LON�2_RISBEPREREZI IN FASX:Baza24TEKOCI PROJEKTIHRANILNICA LON�2_RISBEPREREZI IN FAS1516

Na vrh!