Palača Celovška

Poslovno stanovanjski kompleks sestavljajo: od ene glavnih mestnih avenij nekoliko odmaknjen stolp, ob njem nižji kubus, ki ga na severu zaključuje Mali trg.

Nadzemni del Stolpa oblikujejo trije segmenti:

Parter z mezaninom in etažo je namenjen predvsem poslovnim programom. Srednji del Stolpa je namenjen nastanitvenim enotam.

Obod tega dela zgradbe je z zamiki oblikovan tako, da imajo posamezna stanovanja iz svojega osrednjega bivalnega prostora omogočen pogled vzdolž jugovzhodne smeri Celovške ceste, proti središču mesta z Gradom in Golovcem kot  point de vue.

Poudarjen vrhnji del zgradbe je oblikovan v penthouse s stanovanji a’ la carte, s pripadajočimi terasami.

Nižji kubus, telo z dvema etažama nad terenom, je namenjeno poslovni in gostinski dejavnosti in se proti mestnemu parterju odpira tako po svojem obodu, kot na Notranjo ulico.

Mali trg je razširjen odprt a nadkrit prostor ob Celovški, katerega  osrednji del je izoblikovan v poglobljen atrij, ki atraktivno urbano življenje razširja v suterenski  nivo in s tem tudi osmišlja že obstoječ podhod pod Celovško cesto…

palaca celovska (18)palaca celovska (2)

palaca celovska (6)

palaca celovska (8)palaca celovska (9)TLORISI SKUPAJ_palaca celovska (13) prerezi_palaca celovska

 

Na vrh!