Pasivne hiše širšega območja Posočja – Škofjeloško cerkljanska hiša

 

Razpoznavnost pokrajine zaznamujejo ozke in globoke omejene doline in grape. Strnjena naselja so manjša in redka, v višjih legah leže na naravnih policah planot, prevladujoč na prisojnih brežinah.

Arhitekturna tipologija, ki zaznamuje kulturno krajino, se zrcali v mogočnih domačijah. Hiše z veliko fasadno opno, ki jo predirajo številčna majhna okna, dajejo vtis monolitnih in veličastnih struktur.

Kamnito zidana stanovanjska hiša pod strmo dvokapno streho združuje gospodarsko in stanovanjsko funkcijo. Ležeč na strmem terenu izrablja konfiguracijo terena za različne nivoje vstopov v posamezne prostore. Tlorisna zasnova je pravokotna enocelična struktura, pojavlja pa se tudi oblika z odvzetim vogalom, kjer je vhod v hišo pod večjim napuščem nadkritja.

Dana nam je lokacija v izrazito razpršeni gručasti zazidavi. Vsaka od zgradb je na ta način močno zaznamovana s konkretno umestitvijo v prostor. Volumen zgradbe odgovarja sosednjim objektom, gospodarskemu poslopju in kozolcu, s katerima soustvarja trg.

 

Ko hiše združujemo v strnjeno naselje, pozicioniramo posamezne mase tako, da v medsebojnem odnosu tvorijo kompozicijo strnjene domačije. Obodi zgradb tvorijo skupen zunanji prostor, južna fasada hiše pa sprošča veličasten pogled proti dolini.

Pasivne hise Posocja_cerkno (2)Pasivne hise Posocja_cerkno (10)(X:\Baza24\TEKOCI PROJEKTI\Pasivne Hi232e Nate350aj\03_SKL(X:\Baza24\TEKOCI PROJEKTI\Pasivne Hi232e Nate350aj\03_SKL

Na vrh!