Pasivne hiše širšega območja Posočja – Kobariško tolminska hiša

Novo stanovanjsko tkivo se zgleduje po obstoječi morfologiji naselja Poljubinj. Upošteva strukturo in gostoto tkiva. Hiše so zasnovane kot manjše gruče, ki se združujejo v različnih konfiguracijah. Osnoven motiv zgoščevanja je pomikanje hiš v vogale parcel in ohranjanje ostale parcele proste.

Dostop na parcelo je zmeraj iz severne strani, kjer je na račun padca terena delno (ali v celoti vkopana) nadstrešnica in garaža. Tak sistem omogoča odpiranje pogledov višjih parcel proti dolini.

Parcele na delih omejuje zid, ki predstavlja sistem polzaprtih atrijev, ki omogočajo dodatno zasebnost posameznim enotam.

Predlagana struktura naselja sledi najdenemu: zapiranje, zgoščevanje in odpiranje prostorov, urbanega tkiva, nadaljuje morfologijo kraja, ohranja arhetip sporadično zgoščene vasi.

Lokacija objekta narekuje dostop s SZ strani, kar sprošča kolikor mogoče prosto parcelo, ob tem pa omogoča odpiranje volumna zgradbe na najbolj sončni del ter poglede na daljne vedute reke Soče ter hribov Bučenice in Mrzlega vrha.

Projekt želi opredeliti sodobno interpretacijo tipa kobariško-tolminske hiše z njenimi bistvenimi elementi.

PRIMARNA zunanji_južni vogal in letna terasazunanji_jugozahodni vogal1119(X:\Baza24\TEKOCI PROJEKTI\Pasivne Hi232e Nate350aj\03_SKL

Na vrh!