Letni avditorij LGM

Projekt predstavlja zunanje prizorišče v kompleksu Minoritskega samostana v Mariboru. Avditorij gledališča na prostem, konzolna armiranobetonska plošča v naklonu skupne površine nekaj nad 300 m2 in 600 sedišči se navezuje na skupni oder z odrskim stolpom.

Tudi streha avditorija je zasnovana konzolno, kot simetričen odgovor strehi nad notranjim atrijem samostana, torej nad zaprtim delom gledališča. Streha nosi tudi vso izvenodrsko opremo osvetlitve prizorišča.

Ob in pod školjko avditorija je urejen širši spremljajoči prostor prireditev: za občinstvo je v času odmorov na voljo odprta, nadkrita okrepčevalnica, območje nekdanjega samostanskega parka in pokopališča je parkovno urejeno. Ob zahodnem mestnem zidu je urejen dostop do sanitarij za publiko in garderob za nastopajoče, kar bo urejeno v sledeči gradbeni fazi – v novem suterenu vrta kompleksa Tri babe.

Zahodni mestni zid se rekonstruira v originalno obliko in višino.

zunanji avditorij LGM (1)zunanji avditorij LGM (2)zunanji avditorij LGM (4)zunanji avditorij LGM (3)zunanji avditorij LGM (8)zunanji avditorij maribor _L (1)zunanji avditorij LGM (5)zunanji avditorij LGM (12)zunanji avditorij LGM (9)zunanji avditorij LGM (10)

 

Na vrh!